Wet en regelgeving: het minimumuurloon in 2024

Vanaf 1 januari 2024 is er een wettelijk minimumuurloon van kracht. Dit betekent dat er niet langer sprake is van een minimum dag-, week- of maandloon. Ben jij benieuwd welke veranderingen dit met zich meebrengt? Wij vertellen je graag alles over het nieuwe minimumloon!

Waarom geldt er sinds 1 januari een wettelijk minimumuurloon?

Voorheen werd het minimumloon bepaald op basis van een minimum dag-, week- of maandloon. Het wettelijk vastgestelde minimumloon was dus afhankelijk van het soort arbeidscontract. Bovendien verschilde de lengte van een fulltime werkweek per werkgever. Sommige bedrijven hanteerden 36 uur, anderen weer 40 uur. Daardoor was het minimumloon voorheen ongelijk; werkte je 40 uur per week, dan lag het uurloon lager dan wanneer je 36 uur per week werkte.

Het wettelijk minimumloon zorgt voor meer transparantie en gelijkheid. Werknemers krijgen nu evenredig betaald voor ieder uur. Maar ook voor werkgevers kan het een uitkomst zijn. Zij hoeven voor de administratie namelijk niet langer rekening te houden met verschillende minimumlonen.

Wat gebeurt er met bestaande arbeidscontracten?

Het kan voorkomen dat een bestaand arbeidscontract nu niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. Natuurlijk zijn deze contracten niet meteen ongeldig, maar een werknemer moet wél altijd het minimumloon ontvangen. Mensen die het minimumloon ontvingen op basis van een 38- of 40-urige werkweek, hebben sinds januari een hoger loon. Dit hogere loon wordt ook als basis gebruikt voor de berekening van opgebouwde vakantiedagen.

Leeftijd speelt nog wel een rol

Vanaf 1 januari 2024 hebben mensen van 21 jaar en ouder dus allemaal recht op hetzelfde minimumloon, ongeacht het soort arbeidscontract. Een werkgever is verplicht om hen minimaal € 13,27 per uur te betalen. Voor jongeren geldt echter nog steeds een ander minimumloon. Hieronder vind je een overzicht van het minimumloon per leeftijdscategorie:

Leeftijd Minimumuurloon
21+ € 13,27
20 € 10,62
19 € 7,96
18 € 6,64
17 € 5,24
16 € 4,58
15 € 3,98

Wat is het loon per maand?

Werk je tegen het minimumuurloon en word je maandelijks uitbetaald? Dan kan het maandloon variëren, omdat ook het aantal werkdagen per maand verschilt. Om het maandloon te berekenen vermenigvuldig je het uurloon met de arbeidsduur. De arbeidsduur is het totale aantal uren dat je betaald dient te krijgen. Hierbij worden ook de uren dat je met vakantie bent meegeteld.

Als je een vast aantal uren per week werkt, dan is het ook mogelijk om een vast maandloon in het arbeidscontract op te nemen. Dit vaste maandloon wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal uren dat je per maand werkt. Het is hierbij wel essentieel dat het aantal werkdagen juist wordt vastgesteld, zodat je niet onderbetaald wordt.

Kijk ook naar het cao

Indien je onder een cao valt, zijn ook daarin vaak afspraken gemaakt over het minimumloon. Is het minimumloon in je cao hoger dan het wettelijke minimumuurloon? Dan moet je werkgever het minimumloon uit de cao naleven. Het is dus mogelijk dat er voor jou een hoger minimumuurloon geldt dan hierboven is aangegeven.